727
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปลูกต้นกัลปพฤกษ์ 53 ต้น ร่วมกับคณะผู้บริหาร มข. บุคลากร และนักศึกษา ณ บริเวณลานออกกำลังกาย ริมบึงสีฐานฝั่งตะวันออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [30/01/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
128 people like this