1281
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน คืนสู่เหย้า เรารัก มข. ประจำปี 2560

ia

  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน คืนสู่เหย้า เรารัก มข. ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 9 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีพ.ศ. 2559 และเป็นตัวแทนผู้ได้รับรางวัลกล่าวแสดงความรู้สึก ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ผู้ได้รับรางวัลอีกด้วย ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [02/02/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / สมโชค
227 people like this