423
เจรจาร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและlife innovation กับ Tsukuba University

ia

  • รศ ดร มนต์ชัย ดวงจินดา และ ผศ ดร ดรุณี โชคิศฐยางกูร ร่วมเดินทางกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียการสอนแบบ open class learning และศูนย์วิจัย Life Innovation ศูนย์วิจัย Gene Center ศูนย์ Teaching and Research Cener for Agricultural and Livestock Farm พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือทั้งด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยน นศ internship และนักวิจัย รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆอีกมากมาย ... [16/02/2017]
    ia

  • Reported/Photo by: /
105 people like this