927
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย

ia

  • เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ไคเม นัวลาร์ต เอกอัครราชฑูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย และ นายอาดอลโฟ การ์เซีย รองหัวหน้าสำนักงาน สถานฑูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ และการทำฟาร์มจิ้งหรีด ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [08/03/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
181 people like this