1076
คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่น 8

ia

  • เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณวินัย สรวัต ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่น 8 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ วัดป่ามหาวนาราม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... [02/04/2017]
    ia

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
195 people like this