994
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลในงานวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมงานวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลกว่า 200 คน ณ ลานกิจกรรม อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ซึ่งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลมีจำนวน 9 คน ได้แก่ นายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นายเบญจพล แก้วก่า นักกิจกรรมดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย นายวิชญ์ภาส อีสา หัวหน้าหอพักนักศึกษาชายที่ 9 นายตุลาการ พิตอน นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ นางสาวภัทรพรรณ โยมา นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ นางสาวสุวจี เอียวเซง นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ นางสาวมัลฑิกา ไพบูลย์ นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ นายมานพ วงษ์ละคร นักกิจกรรมดีเด่นระบคณะ และนายณัชชภณ ธนเมธีกุล ประธานชมรมเทควันโด ... [04/04/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / สมโชค
190 people like this