921
โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมการทำอาหาร TMR ครั้งที่2

ia

  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR แบบบูรณาการ สูตร กากมัน+หญ้าเนเปีย จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 ราย พร้อมด้วย อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้สอนวิธีการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการผสมอาหาร ขั้นตอนการหมัก และการบรรจุอาหาร ณ บ้าน นางอำพร โชคลา บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [03/08/2017]




    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / ปุ๊/แตงโม
159 people like this