463
คณะเกษตรฯ มข. รับมอบเมล็ดทานตะวัน จาก บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด จำกัด

ia

  • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รับมอบเมล็ดทานตะวัน จาก บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด จำกัด โดยคุณภัทราวุฒิ ศรีทาโส เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ซึ่งเมล็ดทานตะวันที่ได้รับมอบจาก บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด จำกัด มี สองสายพันธุ์ คือ สายพันธุ์วินเซ็นส์ ช๊อยส์ (F1 Vincent Choice 2 Orange) และวินเซ็นส์ เฟรช (F1 Vincent Fresh 2 Orange) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มอบให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อปลูกให้บานโดยพร้อมเพรียงกันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์อีกด้วย ... [24/08/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
75 people like this