471
ข่าว : โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และ ดร.กิริยา สังข์วิเศษ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อแนะนำวิธีการจัดการแปลงพืชให้เกษตรกรจำนวน 19 รายที่สมัครเข้าร่วมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานGAP พืชอาหาร มีการตรวจแบบบันทึกการปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รวมทั้งตรวจแปลงพืชของเกษตรกร เพิ่มอีก 9 ราย ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1) ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [26/08/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
85 people like this