1496
นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน พื้นที่ศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัด

ia

  • กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้การจัดการและการบริหารงานเชิงธุรกิจการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากร 6 ท่าน และนักศึกษา 13 ท่าน

    บันทึก จากสวนสละอาทิตย์ ... ภาพสวนที่ไม่ได้เกิดจากอาชีพเกษตรกรตั้งต้น แต่เกิดขึ้นจากการเริ่มทำอาชีพเสริมของข้าราชการครู คิดไตร่ตรองและตัดสินใจ พลิกพลันชีวิตมุ่งสู่เกษตรกรเต็มตัว ครูอาทิตย์ มติธรรม เกษตรกร GAP ดีเด่นแห่งชาติ ...จนถึงวันนี้ ที่ความเป็นครอบครัว พร้อมศึกษาเรียนรู้ ผสมผสานความเป็นผู้บุกเบิกกับนักพัฒนารุ่นใหม่ของสายเลือด ความลงตัวที่สอดรับกับยุคของการสื่อสาร ความเป็นนักบริหารจัดการที่ดี สวนสละอาทิตย์ก้าวเป็นผู้นำตลาดผลไม้สละแนวหน้าของประเทศ ... อีกหนึ่งบันทึกที่ต้องจดจำ "ปุ๋ยที่ดีที่สุด คือ รอยเท้าของเกษตรกร" ...ครูอาทิตย์ มติธรรม... ... [30/08/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นางสาวนริศรา หมื่นหัสถ์
202 people like this