853
พิธีไหว้ครู ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

ia

  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญษตรี สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง Ag8502 อาคาร AG 08 หลังจากเสร็จพิธี ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับดีมาก ระดับดี ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาฯ และผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ... [01/09/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: Paisarn Eakawat / นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
146 people like this