624
: โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนนิวคลาสเชิล+หลอดลมอักเสบ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง

ia

  • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบ เพื่อป้องกันโรคนิวคลาสเซิลและโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ ซึ่งขณะลงพื้นที่ทำวัคซีนนั้นได้ให้คำแนะนำ พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันการเกิดโรค และหลังจากลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มีการจัดหาวิตามิน ยาปฏิชีวนะให้กับเกษตรกรรายที่ประสบปัญหากรณีไก่ป่วย หน้าบวม อีกด้วย จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานและได้ทำการวางแผนดำเนินงานในครั้งถัดไปกับทีมเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1) ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [08/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม,ปุ๊
127 people like this