255
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) มารดา ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

ia

  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นางนาตยา เชิงสะอาด มารดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีต รมช.กระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธี ณ ฌาปนสถานเมรุวัดป่าจตุรพักตรพิมาน ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ... [12/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
45 people like this