257
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ia

 • เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้จัดโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรสาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 400 คน ณ ห้องบรรยาย 7011 อาคาร Ag 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ตามรอยพระราชา กษัตริย์เกษตร” โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Think to Success : สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” โดย คุณราช รามัญ (นักเขียน/บรรณาธิการสำนักพิมพ์ปราชญ์ และสำนักพิมพ์ Mass) และในเวลา 15.52 นาที เป็นพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (ยืนสงบนิ่ง 89 นาที)

  โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษา แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ... [16/10/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์, สมโชค
45 people like this