694
โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนลงพื้นที่ตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการคิดต้นทุนและการจดบันทึกโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ที่คอกของเกษตรกรจำนวน 3 ราย โดยการลงพื้นที่ติดตามครั้งนี้เกษตรกรจะได้เรียนรู้การคิดต้นทุนการทำอาหารTMR สำหรับโคขุน และทำการจดบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการทำอาหารแต่ละครั้งของเกษตรกร โดยเกษตรกรได้ให้ความร่วมมือดีมาก และพร้อมที่จะฝึกจดบันทึก คิดต้นทุนและผลตอบแทน เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการทำอาหารในครั้งถัดไป เมื่อเกษตรกรเริ่มเรียนรู้และเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคิดต้นทุนด้านอื่นๆอีกด้วย ... [25/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม,ปุ๊
145 people like this