678
สาธิตการนวดข้าว ด้วยเครื่องนวดข้าว

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๑ คน ได้ลงพื้นที่ เพื่อสาธิตการนวดเมล็ดข้าว ด้วยเครื่องนวดข้าว ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๓ ราย ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของเครื่องนวดข้าว ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ ๑ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น) ... [28/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
117 people like this