613
ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาผู้ที่มีความต้องการขายปลา ณ ทุ่งโป่ง

ia

  • เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรจำนวน 2 รายที่มีความพร้อมและมีความประสงค์จะขายยกบ่อ หลังจากเลี้ยงปลาได้ 7 เดือน ทำการสุ่มชั่งน้ำหนักปลาให้ผลดังนี้ 1. นางบุญเรือง พันธะไหลปล่อยปลาจำนวน 2500 ตัว เฉลี่ยน้ำหนักปลานิล 323 กรัม/ตัว คำแนะนำ ปริมาณที่การให้อาหารค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิต ต้องรอดูผลผลิตเมื่อจับขายว่าผลตอบแทนที่ได้อาจจะได้กำไรไม่มาก เนื่องจากเมื่อปลามีขนาดใหญ่ขึ้นการรักษาอัตราการรอดของปลาก็ค่อนข้างสูง ดังนั้นควรจะจับขายในท้องตลาดท้องถิ่นเรื่อยๆ เพราะถ้าจับขายครั้งเดียว (ขายยกบ่อ) ความเสี่ยงต่อการได้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย 2. นายบุญศรี ต้นโลห์ ปล่อยปลาจำนวน 2500 ตัว เฉลี่ยน้ำหนักปลา 181 กรัม/ตัว คำแนะนำ ควรให้อาหารปลาเพิ่มขึ้นหรือให้ปริมาณเท่าเดิม เลี้ยงต้อไปจนถึงขายเดือน มีนาคม-เมษายน 61 ***ในการสุ่มชั่งน้ำหนักปลาครั้งนี้ไม่พบเจอกุ้งก้ามกรามทั้ง 2 บ่อ ... [09/12/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม ปุ๊
111 people like this