493
ตรวจติดตาม สอบถาม และเยี่ยมชมฟาร์มโคขุน เกษตกรทุ่งโป่ง

ia

  • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามและเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกร จำนวน 4 ราย ซึ่งในการลงพื้นที่นี้ได้สอบถามปริมาณการให้อาหารต่อวัน ปริมาณอาหารหมัก TMR คงเหลือ พร้อมวางแผนการทำอาหารในคราวถัดไป เพื่อให้มีอาหารพร้อมที่จะทำหารขุนอย่างสม่ำเสมอ และทำการวัดขนาดรอบอกประจำเดือนธันวามคม โดยมีเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ ลงติดตามและทำการวัดขนาดรอบอกโคขุน จำนวนทั้งหมด 11 ตัว ... [25/12/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม ปุ๊
98 people like this