533
ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาประจำเดือนธันวาคม ณ ทุ่งโป่ง

ia

  • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรจำนวน 10 ราย บ่อสาธารณะ 1 บ่อ ในการสุ่มครั้งนี้พบกุ้งก้ามกรามอยู่ 2 บ่อ คือบ่อของนางพรทิพย์ บุดดา และบ่อสาธารณะหมู่ 3 ทั้งนี้อาจารย์เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ได้ให้คำแนะนำ บ่อของนางบุญเรือง พันธะไหล ที่ครั้งก่อนมีความประสงค์จะขายปลายกบ่อ ในครั้งนี้ได้แนะนำว่าให้รื้อหญ้าและเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดของผลผลิต และเมื่อปลามีขนาดใหญ่ขึ้นควรจับขายตามท้องตลาดบ้าง เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของปลา สาเหตุที่ควรจับขายเนื่องจากว่า ปลามีขนาดโตขึ้น จะทำให้มีความหนาแน่นสูง อัตราการรอดจะค่อนข้างต่ำ ... [08/01/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม ปุ๊
107 people like this