268
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Chonbuk National University, Korea

ia

  • เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Chonbuk National University, Korea นำโดย Prof. Dr. Inho Hwang จาก Muscle Biology & Meat Science Laboratory ในตำแหน่ง Head of a Student Start-up Center และ Prof. Dr. Choi Dong-Geun จาก Fruit Science Laboratory, Department of Horticultural Science เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ในการนี้ยังได้มีโอกาสเข้าพบ รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และเยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้า Agro Outlet ของทางคณะ ซึ่งทั้งสองท่านให้ความสนใจแนวคิดการจัดตั้ง ตลอดจนการดำเนินการในการจัดจำหน่ายสินค้าของทางคณะเกษตรศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ College of Agriculture & Life Science เช่นเดียวกัน และคาดว่าการเยือนคณะเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป ... [16/01/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี / ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
50 people like this