287
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมทำบุญโรงทางไข่ต้ม 600 ฟองอีกด้วย ... [25/01/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
55 people like this