542
สุ่มตรวจติดตามแปลงข้าวโพดก่ำหวาน ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รศ.ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามแปลงข้าวโพดก่ำหวานของเกษตรกรที่เข้าร่วม “โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช” ทั้งนี้ ได้แนะนำเน้นย้ำให้เกษตรกรสังเกตโรคและแมลง การให้น้ำที่ต้องให้อย่างสม่ำเสมอ จำนวนเกษตรกรที่สุ่มตรวจ ๓ ราย จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๒ ราย ณ บริเวณศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ ๑ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น) ... [25/01/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
91 people like this