510
สุ่มชั่งน้ำหนักปลาก่อนจำหน่ายของเกษตรกรทุ่งโป่ง

ia

  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรที่มีความประสงค์จะทำการขายปลาเชิงพาณิชย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสวาท ไกรยะวงศ์ และนายบุญศรี ต้นโลห์ ลงพื้นที่สุ่มชั่งปลาในบ่อของนายสวาท ไกรยะวงศ์ ปรากฏว่า ทำการสุ่มปลาค่อนข้างยาก เนื่องจากปลาค่อนข้างแตกตื่น ทำให้จับปลายาก และสุ่มได้แต่ปลารุ่นลูกซึ่งปลามีขนาดเล็ก ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว กล่าวว่า “ปลาในบ่อน่าจะมีปริมาณไม่มาก คงไม่เหมาะที่จะให้ปริมาณอาหารเพิ่ม ควรจะให้อาหารที่คงเหลืออยู่ หากมีความต้องการขายควรทยอยจับปลาขายตามตลาดในท้องถิ่น หรือเลี้ยงไว้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนก็ได้เช่นกัน” ส่วนอีกบ่อคือ บ่อพ่อบุญศรี ต้นโลห์ พบว่า ปลาค่อนข้างหนาแน่นและยังมีขนาดเล็ก ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว กล่าวว่า “ควรให้อาหารปลาปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะหลังจากสุ่มชั่งน้ำหนักแล้วขนาดอายุ 7 เดือน นี้ยังเล็กอยู่ หากต้องการจับขายควรให้อาหารต่อเนื่องไปอีกประมาณ 20 กระสอบ และให้ทยอยจำหน่ายปลาที่มีขนาดใหญ่ก่อน เพื่อให้ปลามีอัตรารอดสูงขึ้น หมั่นสังเกตอาการปลาในช่วงเช้าว่าปลาลอยหัวหรือไม่ หากมีอาการดังกล่าวแสดงว่าออกซิเจนไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มออกซิเจนในบ่อทันที” ... [20/02/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม /ปุ๊
82 people like this