554
ติดตามการเจริญเติบโตของถั่วลิสง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จขอนแก่น

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตในระยะออกดอกของถั่วลิสง โดยได้นำเมล็ดถั่วลิสงมาเผยแพร่สายพันธ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อปลูกเป็นพืชบำรุงดินหลังนา โอกาสนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรนำยิปซัมโรยบริเวณโคนพุ่มและทำการกลบโคนถั่วลิสง เพื่อให้ถั่วลิสงติดฝักได้ดี อีกทั้งได้ย้ำให้เกษตรกรระวังในช่วงระยะการแทงเข็มของถั่วลิสง หากได้รับการกระทบกระเทือนจะส่งผลต่อการติดฝักของถั่วลิสง ... [01/03/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
116 people like this