563
ร่วมวางแผนและข้อตกลงการจำหน่าย ข้าวโพดก่ำหวาน ณ ทุ่งโป่ง

ia

 • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อวางแผนการจำหน่าย รวมถึงข้อตกลงในการขายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๒ ราย

  หลังการประชุมได้ข้อสรุปว่า จะทำการขายข้าวโพดฝักสด ราคาหน้าแปลงเกษตรกร ๘ บาทต่อกิโลกรัม โดยข้าวโพดที่มีขนาดน้ำหนักฝัก ๒๐๐ กรัมขึ้นไป ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับซื้อเพื่อไปจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัย แต่หากขนาดฝักน้ำหนักต่ำกว่า ๒๐๐ กรัม เกษตรกรต้องทำการจัดหน่ายเอง โดยเน้นตลาดภายในท้องถิ่นเป็นหลัก

  รองศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร ยังได้กล่าวอีกว่า หากเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้เองทั้งหมด จะเป็นผลดีต่อตัวเกษตรกรเอง เนื่องจากเกษตรกรจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และเป็นการเผยแพร่พันธุ์ข้าวโพดให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในชุมชนต่อไป ... [13/03/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2
 • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊/แตงโม
100 people like this