831
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. คว้าทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ ประจำปี 2560

ia

 • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย พร้อมด้วย ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และ นายฮิโรชิมา นิคคาคุ ประธานบริหาร บริษัทโทเรอินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมดิ แอทธินี อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel Bangkok)

  ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 24 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ประกาศผล “รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันนี้ยังได้มอบ ‘ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Research Grant 2017)’ โดยหัวข้อวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ในปีที่ผ่านมา ได้มอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ทุน มูลค่ารวม 4 ล้านบาท ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จำนวน 8 โครงการ สาขาเคมี จำนวน 4 โครงการ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 4 โครงการ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ

  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี คณาจารย์ประจำ สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น1ใน 20 นักวิจัย ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อการวิจัย ‘สมดุลฮอร์โมนพืชเพื่อการผลิตบัวหลวงตัดดอกนอกฤดู’ (Endogenous Phytohormone Balancing Techniques for Sacred Lotus Cut Flower Off-Season Production) โดยมี ศาสตราจารย์.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. ศาสตราจารย์.ดร.สายชล เกตุษา ผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. และครอบครัวหงษ์ภักดี ร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว ข่าว/ภาพ : ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ... [15/03/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2
 • Reported/Photo by: ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี / ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
121 people like this