276
บรรยายพิเศษ เรื่อง แรงบันดาลใจสู่อนาคต

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงบันดาลใจสู่อนาคต” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณวิทยากร ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษอย่างคับคั่ง ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/03/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / มาริสา
47 people like this