550
อบรมแปรรูปขนมนางเล็ดและแปรรูปกระยาสารท ณ ต.ทุ่งโป่ง

ia

 • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปขนมนางเล็ด(ข้าวแต๋น)และการแปรรูปกระยาสารท อาจารย์นภาพร ก้อนมณี ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการแปรรูปขนมนางเล็ด(ข้าวแต๋น)และการแปรรูปกระยาสารท ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ราย

  เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการทำขนมนางเล็ด (ข้าวแต๋น) ที่มีหน้าตาดึงดูดผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรสนใจ มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้บริโภค อีกด้วย

  นอกจากนี้เกษตรกรยังได้มีการพูดคุยกันภายในกลุ่มว่าการทำขนมนางเล็ดและแปรรูปกระยาสารทนี้ เป็นอาหารที่คนในท้องถิ่นรู้จักดี อีกทั้งเคยแปรรูปในรูปแบบเดิมๆ แต่เมื่อได้รับการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ในการอบรมแปรรูปแบบใหม่ๆ ทำให้ดึงดูดความสนใจต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำให้เกิดความแตกต่างจากของเดิม และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เป็นอย่างดี ... [31/03/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม/ปุ๊
103 people like this