878
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

ia

  • เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ... [05/04/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
143 people like this