414
งานทำบุญสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส

ia

  • เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ในวันปีใหม่ไทย ณ อาคาร AG05 ชั้นสอง เพื่อให้บุคลากร คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ... [03/05/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย / รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
55 people like this