541
นักศึกษาอินโดนีเซีย ลงพื้นที่ทุ่งโป่ง เพื่อทำวัคซีนไก่ประดู่หางดำ มข55

ia

 • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียและทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิล วัคซีนฝีดาษและวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ มีรายละเอียดดังนี้

  - วัคซีนนิวคลาสเซิลเข็มที่ 2 สำหรับไก่อายุ 4 สัปดาห์ จำนวน 200 ตัว ณ บ้านนายอินตา สุขโนนทอง

  - วัคซีนนิวคลาสเซิลเข็มที่ 1 สำหรับไก่อายุ 1 สัปดาห์ จำนวน 200 ตัว ณ สำนักงานปิดทองหลังพระฯ

  - วัคซีนฝีดาษ 1 ครั้ง สำหรับไก่อายุ 3 สัปดาห์ จำนวน 200 ตัว ณ บ้านนายนิพนธ์ ไชยเวช

  - วัคซีนวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ สำหรับไก่อายุ 12 สัปดาห์ จำนวน 30 ตัว ณ บ้านเกษตรกร 3 ราย

  หลังจากทำวัคซีนเสร็จแล้วได้ลงพื้นที่ไปดูคอกไก่รุ่นของ นายสะอาด อุชพันธุ์ พบว่าคอกมีความพร้อมในการรองรับสำหรับการเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์เป็นอย่างยิ่ง ... [12/05/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม/ปุ๊
96 people like this