467
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณลักษณะพิเศษ ประจำฤดูกาลผลิต 2561 ณ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดฝ้าย น้ำหนัก ๑๒๓ กิโลกรัม และพันธุ์ข้าวพญาลืมแกง น้ำหนัก ๑๕ กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกร ที่ร่วมโครงการจำนวน ๑๔ ราย โดยข้าวทั้ง ๒ สายพันธุ์เป็นข้าวคุณลักษณะพิเศษ ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน ได้ให้เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์เดิมที่มีอยู่แล้วนั้น ทำการขยายพันธุ์ในฤดูกาลผลิตนี้

    กำหนดวันปลูกข้าวพันธุ์พญาลืมแกง แนะนำให้ปลูกสิ้นเดือนมิถุนายน และข้าวพันธุ์เมล็ดฝ้าย ปลูกในสัปดาห์แรกของเดือน กรกฎาคมนี้ ซึ่งข้าวทั้ง ๒ สายพันธุ์ จะสามารถเก็บเกี่ยวไปได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ... [12/06/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
77 people like this