188
ธ.ก.ส. มอบทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร

ia

  • เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำโดยนายศรายุทธ ธรเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายเชษฐา แหล่ป้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และพนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และอาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบทุนสนับสนุน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ... [04/07/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ / ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ
15 people like this