7604
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1

ia

  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 จัดโดยเครือข่ายวิจัยส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นโดยมีคุณศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี่ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์”ซึ่งกิจกรรมมีทั้งภาคนิทรรศการ ซึ่งศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมภาคนิทรรศการ มีการนำไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ มาจัดแสดงภายในงาน พร้อมโปสเตอร์แสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์ด้วย และกิจกรรมภาคอื่นๆ อาทิ ภาคการประชุม ภาคการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกิจกรรมการเรียนรู้อีกมากมาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 5,000 คน ... [18/03/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
778 people like this