9650
มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมฟาร์มทดลองของศูนย์ฯ

ia

  • เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ ADP ผาขาว ดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตวอำเภอผาขาว และเกษตรกร รวม 31 ราย เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มทดลองของศูนย์ฯ โดยนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ได้นำเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมโรงฟัก ซึ่งมี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา นักวิจัย ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายกระบวนการนำไข่เข้าฟัก จากนั้นเยี่ยมชมโรงเรือนกกไก่ โรงเรือนไก่รุ่น และโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งมีทั้งไก่ประดู่หางดำ มข.55 และไก่ชี เคเคยู 12 รวมถึงไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ จำนวน 4 สายพันธุ์ โดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของงานวิจัย ลักษณะเด่นของไก่ที่ดำเนินงานวิจัย กระบวนการเลี้ยงและการดูแล ตลอดจนการป้องกันโรคและการให้วัคซีน เพื่อให้เกษตรกรเกิดองค์ความรู้ ซึ่งความรู้ที่ได้เกษตรกรจะนำไปต่อยอดในการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน และประกอบอาชีพเสริมให้กับครอบครัวต่อไป ... [29/03/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1015 people like this