150
โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ถ่ายทำวิดิโอและสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง

ia

 • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวิดีโอของเกษตรกรต้นแบบที่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ได้แก่ บ้านนายอินตา สุขโนนทอง และนายสะอาด อุชพันธ์ พร้อมทั้งบ้านนางละมัย น้อยคูณ ซึ่งมีการจัดการการเลี้ยงไก่เป็นระบบขุนขาย

  เมื่อสัมภาษณ์การให้ไข่ต่อวันของบ้านนายอินตา สุขโนนทอง ให้ไข่เฉลี่ย 25 ฟอง/วัน จากแม่ไก่จำนวน 70ตัว จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์บ้านนายอินตา สุขโนนทอง ยังพบปัญหาแม่ไก่บางจำนวนขึ้นฟัก แต่แม่ไก่ไม่ไข่ สาเหตุเกิดจากความสมบูรณ์พันธุ์ ทางหัวหน้าโครงการ และทีมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงให้คำแนะนำว่า ควรนำแม่ไก่ที่มีพฤติกรรมการขึ้นฟักแต่ไม่ให้ไข่นั้นออกจากฝูง ไปอยู่อีกคอกหนึ่ง แล้วนำพ่อพันธุ์เข้าผสมเหมือนเดิม แล้วสังเกตลักษณะการฟักไข่ของแม่ไก่ว่าให้ไข่หรือไม่ หากไม่ไข่เลยก็ควรจับขาย เพราะจะส่งผลให้เป็นการเพิ่มต้นทุนเรื่องค่าอาหารต่อไป ส่วนนายสะอาด อุชพันธ์ ให้ไข่เฉลี่ย 35 ฟอง/วัน จากจำนวนแม่ไก่ 48 ตัว ซึ่งแม่ไก่ให้ไข่ได้ดีมากและหลังจากวันนี้ไปก็สามารถให้ไข่ได้เพิ่มอีก

  ส่วนบ้านนางละมัย น้อยคูณ ที่ได้รับมอบไก่ไปในช่วงแรก นั้น ได้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำรวมกับไก่พื้นบ้าน แต่เมื่อถึงช่วงเข้าผสมก็ขังเฉพาะไก่พ่อแม่พันธุ์ประดู่หางดำเข้าด้วยกัน ซึ่งไก่ประดู่หางดำนั้นได้ให้ไข่เฉลี่ย 13 ฟอง/ชุดฟัก พร้อมทั้งฟักออกเป็นตัวทั้งหมด แต่ยังพบปัญหาที่แม่ไก่ประดู่หางดำไม่ฟักลูกเอง ซึ่งนางละมัย น้อยคูณ ก็ได้แก้ไขโดยนำไข่ไก่ประดู่หางดำ ไปให้แม่ไก่พื้นบ้านฟักให้ ซึ่งก็ทำให้ได้ลูกออกมาทั้งหมด หลังจากนั้นนำเข้าบ่ออนุบาลลูกไก่ 1 เดือน เพื่อเลี้ยงเป็นไก่รุ่นและขุนขายต่อไป และอีกวิธีการหนึ่งหากได้ไข่ให้ชุดฟักมากขึ้นแล้วมีแม่ไก่พื้นบ้านไม่เพียงพอก็นำไปฝากเข้าตู้ฟักไข่ของบ้านนายอินตา สุขโนนทอง ได้เช่นเดียวกัน

  หลังจากนี้เกษตรกรต้นแบบจะต้องทำระบบ Security ป้องกันโรค เช่น อ่างจุ่มเท้าก่อนเข้าฟาร์ม สเปรย์ทำความสะอาดมือ รองเท้าบู๊ท เป็นต้น เพื่อรองรับการศึกษาดูงาน หรือบุคคลภายนอกที่เข้าเยี่ยมชมฟาร์มต่อไป ... [30/11/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม/ปุ๊
17 people like this