135
คณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และนางณิชมาศ ภูจันทรศรี หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ... [08/01/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์, นางณิชมาศ ภูจันทรศรี
7 people like this