47
คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ทาง NBT

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 12 ภาพลงในอัลบั้ม: ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ทาง NBT เผยแพร่โดย กุ้ง มังกร · 11 มกราคม เวลา 15:46 น. · เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT และรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ในโอกาสนี้ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ด้วย ... [18/01/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
4 people like this