93
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ia

  • เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ นาย เหลี้ยว จุ้นหยุ๋น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรอง สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น

    ในการนี้ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการช่วงแรกของ “โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ที่ทางสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ได้มอบทุนสนับสนุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น เพื่อการพัฒนาการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนพูดคุย ถึงความร่วมมือในอนาคต เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ด้วย ... [07/02/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
5 people like this