46
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยี งานมหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม

ia

 • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์ปัทมา วิตยากร แรมโบ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัย ได้ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยในงาน “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม” ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมสังคม ให้มหาวิทยาลัยและสังคมสามารถพัฒนาร่วมกันได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้สังคมและชุมชนทั่วไปสามารถเข้าถึงงานวิจัยและได้รับการบริการจากงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ จึงจัดให้มีกิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนออกสู่ชุมชน เพื่อแสดงจุดยืนของการอุทิศตนเพื่อสังคมที่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง

  โดยทางกลุ่มวิจัยฯ ได้นำความรู้จากผลการวิจัย ทางด้านการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้วัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเสนอการทดลองในกระถางในหัวข้อเรื่อง “การทดลองการปลูกพืชในกระถางที่ใช้สารอินทรีย์ต่างคุณภาพกันโดยมีการเติมและไม่เติมปุ๋ยเคมี” รวมทั้งแสดงตัวอย่างสารอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ซากต้นถั่วลิสง ใบพลวงร่วง ต้นครามขน ใบยูคาลิปตัสร่วง ใบจามจุรีร่วง ใบประดู่ร่วง ใบมะขามร่วง ใบอ้อย และใบกระถิน เป็นต้น มาจัดแสดงผู้เข้าร่วมชมงาน นอกจากเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมชมงาน มีแนวคิดในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุอินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ... [22/02/2019]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ชุติกาญจน์ ทรายลิยา / ชุติกาญจน์ ทรายลิยา
be the first one who like this