87
คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ขอนแก่น)

ia

  • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ขอนแก่น) เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ในโอกาสนี้ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ด้วย ... [17/01/2020]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
3 people like this