283
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา บุคลากรงานบริการการศึกษา และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย อ.ดร.เอกรินทร์ สารพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [31/01/2020]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สมโชค / กรรณิการ์
19 people like this