43
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธิเปิด ตลาดปันสุข และ ออกบู๊ทแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากคณะฯ

ia

 • เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ และ ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพิธิเปิด ตลาดปันสุข และ ออกบู๊ทแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากคณะฯ พร้อมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานหน้าโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

  ภายในงานมีการจำหน่ายผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป เบเกอรี่ และอาหารเพื่อสุขภาพจากครัวโรงแรมโฆษะ ผักอินทรีย์จากกลุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นำไปเพาะปลูกจนสำเร็จได้รับการรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์จากออร์แกนิค ไทยแลนด์ และใบรับรอง GAP มาวางจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสหกรณ์โคขุนขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ ครัวโฆษะ ไร่ภูแสงทอง Baboo’s สวนแก่นบุญ Mister.Corn วนพรรณ การ์เดน นาอิแม Plant in khonkaen Lamai’s Farm บ้านสวนรักทวีญ การสาธิต "การปลูกผักสลัดในกระถาง...อย่างไร ไม่ให้ขม" โดย นายทิชานนท์ เถาหมด นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการนำนวัตกรรม ไก่ 3 โลว์ หรือ “ไก่ไร้เก๊าท์” ที่มีคุณสมบัติเด่นคือ Low uric (กรดยูริกต่ำกว่าไก่ทั่วไป 67%) Low Fat (ไขมันต่ำกว่าไก่ทั่วไป 100%) และ Low cholesterol ถือเป็นนวัตกรรมครั้งแรกของโลก พัฒนาโดยคณะนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาวางจำหน่ายในตลาดนี้ด้วย

  ตลาดปันสุข เป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารเพื่อสุขภาพ ดำเนินการโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมโฆษะ กำหนดเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ... [18/05/2020]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ
1 people like this