9385
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ดูงานบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด

ia

  • เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) และรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นักวิจัย และนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ผู้ช่วยวิจัย ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานชำแหละไก่เนื้อและไก่บ้านของบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ณ จังหวัดนครปฐม โดยคณะนักวิจัยเดินทางถึงบริษัทเมื่อเวลา 14.00 น. ซึ่งรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงานกิจกรรมภายในโรงงานชำแหละไก่ โดยบริษัทมีกำลังการผลิตไก่บ้านสัปดาห์ละ 50,000-60,000 ตัว โดยผลผลิตร้อยละ 70 จะจำหน่ายในลักษณะของไก่ชำแหละ เฉลี่ยวันละ 2,000-3,000 ตัวส่วนรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้เดินทางต่อไปยังฟาร์มทุ่งหลวง ซึ่งเป็นฟาร์มไก่พันธุ์ปู่ย่า ไก่พ่อแม่พันธุ์ และโรงฟัก จังหวัดราชบุรี ของ ดร.มานิจ วิบูลย์พันธ์ เพื่อหารือด้านงานวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. คณะนักวิจัยได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานตะนาวศรีไก่ไทย และร่วมเป็นเกียรติในงาน “นวัตกรรมแห่งความจริงใจ ตะนาวศรีไก่ไทยสู่เกษตรกร” ซึ่งเป็นงานขอบคุณเกษตรกรเครือข่ายบริษัท จากนั้นได้พูดคุยกับผู้บริหารบริษัท โดยมีคุณลิขิต สูจิฆระ คุณวรรณี สูจิฆระ และคุณจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อหารือทิศทางความร่วมมือในการพัฒนาไก่พื้นเมืองสู่ระดับสากลต่อไป ... [14/05/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1101 people like this