7529
อาจารย์ คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรม การผลิตพืชอาหารปลอดภัย GAP อ.ซำสูง

ia

  • รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา การผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ที่จัดขึ้นในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/05/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
798 people like this