4636
คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนาเรื่อง

ia

  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาเรื่อง "บัณฑิตที่พึงประสงค์ในมุมมองของผู้ประกอบการ" ณ ห้อง 8003 อาคาร 8 ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [06/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
345 people like this