8072
คณะเกษตรฯ มข. รับมอบโคนมจากโรงเรียนพัฒนาเด็ก ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

ia

  • เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รับมอบโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน เพศผู้ อายุ 11 เดือน ชื่อตาหวาน จากอาจารย์จักษรี สุวรรณศร อาจารย์โรงเรียนพัฒนาเด็ก จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการทัศนศึกษาของประชาชนทั่วไป โดยมีอาจารย์ธะศิริ สุวรรณศร ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งโรงเรียนพัฒนาเด็ก อาจารย์ดร.ธีรชัย หายทุกข์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ และรองศาสตราจารย์อัมพล ห่อนาค ข้าราชการบำนาญ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการส่งมอบและรับมอบ “ตาหวาน” โคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน เพศผู้ ที่ถูกซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่อายุ 15 วัน เนื่องในงานทำบุญครบรอบวันเกิดของอาจารย์ธะศิริ สุวรรณศร ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 โดยถูกเลี้ยงดูอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลในครอบของอาจารย์ธะศิริ และเด็กๆในโรงเรียนมาตลอด แต่เมื่อ ตาหวานโตขึ้น ผู้เลี้ยงมีความเห็นว่า ตาหวาน เป็นโคนมสายพันธุ์ดี น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ จึงได้ทำเอกสารส่งมอบ ตาหวาน ให้ภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยการประสานงานของรองศาสตราจารย์อัมพล ห่อนาค และได้รับการดูแลอยู่ที่หมวดโคนมของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน มีถิ่นกำเนิดในประเทศฮอลแลนด์ ต่อมาถูกนำไปเลี้ยงในประเทศต่างๆ จึงเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป โดยในประเทศฮอลแลนด์เรียกว่าฟรีเชี่ยน ในอเมริกาเรียกโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน เป็นโคที่มีสีขาวและดำ จึงเรียกทั่วไปว่าพันธุ์ขาวดำ สีขาวและสีดำจะแตกต่างกันไป บางตัวอาจมีสีดำมากกว่าสีขาว หรือ สีขาวมากกว่าสีดำ ปลายเท้าทั้งสี่และพู่หางต้องมีสีขาว อย่างน้อยที่ข้อเท้าทั้งสี่จะต้องเป็นสีขาวจึงจะถือว่าเป็นพันธุ์แท้ หากมีสีดำหรือขาวทั้งตัว หรือการมีสีดำต่ำกว่าระดับเข่าจะไม่ได้รับ การจดทะเบียนเป็นโคพันธุ์แท้ โคเพศผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 900-1,000 กิโลกรัม เพศเมียหนักประมาณ 600 - 800 กิโลกรัม จัดเป็นโคนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เต้านมใหญ่หัวยาวแคบและตรง ส่วนของลำตัวลึก ไหล่เรียบและกว้าง รูปร่างสามเหลี่ยม เพศเมียมีนิสัยเชื่องให้ลูกแรกคลอดที่มีขนาดใหญ่ ลูกโคเพศผู้เลี้ยงขุนเป็นโคเนื้อได้ดี เป็นพันธุ์โคนมที่ให้นมเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สามารถให้นมได้ประมาณปีละ 5,000 - 8,000 กิโลกรัม แต่เป็นโคที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันต่ำ คือประมาณ 3.45 เปอร์เซนต์ น้ำนมที่ได้เหมาะที่จะใช้ดื่มเป็นนมสด สำหรับโรงเรียนพัฒนาเด็ก จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งโดย อาจารย์ธะศิริ สุวรรณศร เปิดสอนวันแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2520 โดยในระยะแรกเปิดเป็นโรงเรียนระดับอนุบาล 1-3 ภาคภาษาไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2540 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้ทั่วโลก อีกทั้งอาจารย์ธะศิริ มีความสนใจและเชี่ยวชาญในเรื่องการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติหรือ Whole Language จึงมีการเปิดอนุบาลภาคภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับอนุบาลภาคภาษาไทย นับเป็นโรงเรียนแรกๆในประเทศไทยที่ทำการเรียนการสอนเป็นสองภาษา ซึ่งต่อมาได้ขยายจนถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนพัฒนาเด็กมีอายุครบ 36 ปี เปิดเป็น 2 สาขาคือ โรงเรียนพัฒนาเด็ก สาขาถนนศรีจันทร์ และ โรงเรียนพัฒนาเด็ก สาขาถนนประชาสโมสร โดย อาจารย์ธะศิริ สุวรรณศร เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดทั้งสองแห่ง โรงเรียนพัฒนาเด็ก สาขาถนนศรีจันทร์ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 144/1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 และโรงเรียนพัฒนาเด็ก สาขาถนนประชาสโมสร ตั้งอยู่เลขที่ 178/73 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ... [11/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
983 people like this