5611
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Southwest University, China

ia

  • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Southwest University, China ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร AG 08 เวลา 09.00 – 12.00 น. ... [24/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
435 people like this