6487
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการเก็บเบี้ยเกษตร รุ่นที่ 2

ia

  • ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมและศูนย์สัมมนาใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย ... [06/08/2013]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
587 people like this