5581
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ia

  • เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คณะอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ หน้าอาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [13/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
463 people like this